Skip to content

Kandidatuur partijbestuurslid Diversiteit, Inclusie en Externe Relaties

De afgelopen 2,5 jaar had ik de eer om als partijbestuurslid diversiteit, inclusie en externe relaties aan de slag te mogen gaan. Het is een bijzondere rol waar ik veel heb mogen leren en de ruimte heb gekregen om te werken aan ons diversiteitsbeleid. Toen ik begon als bestuurslid, heb ik samen met het bestuur, het landelijk bureau en de leden gewerkt aan een onderzoeksrapport in samenwerking met ECHO over diversiteit binnen de partij. Als we iets willen veranderen is daar eerst zelfreflectie nodig. Dit is niet makkelijk en het vergt ook van alle betrokken partijen een eerlijk en open blik. Ik ben ook het partijbestuur dankbaar dat zij vol vertrouwen dit proces zijn aangegaan. Want we zijn uiteindelijk allemaal verantwoordelijk voor het creëren van een inclusieve organisatie. Door een gezamenlijk doel te hebben om GroenLinks verder te ontwikkelen tot een inclusieve en representatieve organisatie, zijn we tot het ECHO rapport gekomen. 

Op basis van dit rapport hebben we ons diversiteitsbeleid kunnen ontwikkelen. We zijn uitgegaan van een intersectioneel perspectief zodat we de verschillende diversiteitsdimensies meenemen in ons beleid. Hierbij hebben we ook een diversiteitsleerlijn en bijeenkomsten georganiseerd over deze onderwerpen. De komende periode zou ik graag op basis van het onderzoeksrapport en beleid, de plannen die we op dit moment ontwikkelen, verder willen werken aan een inclusieve organisatie en onze actiepunten verder verbreden.  

Wat betreft externe relaties zijn we de afgelopen periode bezig geweest binnen het bestuur om hierin vaker samen op te trekken met anderen zoals bijvoorbeeld ons internationaal secretaris. Op die manier kunnen we onze netwerken bundelen om ons internationaal netwerk aan organisaties en afdelingen te vergroten. Daarnaast is ook het plan om samen met de afdelingen ook te kijken hoe we verschillende netwerken kunnen delen met elkaar. We zien dat er afdelingen zijn met 20-30 leden, de vergoeding voor raadsleden is laag en vaak zitten er 1-2 raadsleden in de raad. Het is onmogelijk en je controlerende functie goed uit te voeren en continu nieuwe ideeën uit te dragen. De werkdruk is hoog voor zowel alle vrijwilligers die zich enorm inzetten voor onze partij, als politici. Door kennis, ervaring en netwerken te delen, verbreed je ook de domeinen waarop GroenLinks zich over kan uitspreken en verandering kan brengen. Er zijn hier al eerste stappen in gemaakt, maar daar wil ik de komende periode meer structuur in brengen. 

Een inclusieve en representatieve organisatie is een proces dat nooit stopt. Er is geen eindhalte omdat dit iets is wat continu bewaakt moet worden waarbij zelfreflectie een noodzaak is. Het is aan het bestuur om hier ruimte aan te geven en dit proces te faciliteren. Ik hoop hieraan een mooie bijdrage aan te leveren en hierbij ook het proces waar ik nauw mee ben verbonden, te continueren in mijn functie als partijbestuurslid diversiteit, inclusie en externe relaties. Linkse solidariteit is van noodzakelijk belang, en hier wil ik me, met jullie steun, de komende drie jaar verder voor inzetten. 

Verantwoording van de kandidatencommissie  

De kandidatencommissie stelt voor om voor de vacature van bestuurslid diversiteit, inclusie en externe relaties Imane Nadif opnieuw te benoemen. De kandidatencommissie is onder de indruk van de groei die Imane in de afgelopen jaren in haar rol heeft doorgemaakt, ook onder de druk van de media-aandacht die zij als jonge vrouw van kleur in een prominente politieke rol heeft moeten ondergaan. Imane is een verbindende, open bestuurder die in de partij als aanjager van een sterke diversiteits- en inclusie-agenda beleidsmatige verandering weet te combineren met een sterk lokaal netwerk waarin veel goede gesprekken worden gevoerd. Zij kan de-escaleren en zich neutraal opstellen in lastige dossiers, maar ook vriendelijk, doch beslist doorduwen als dat nodig is om GroenLinks verder te helpen. Ze heeft een scherp beeld van hoe breed de partij kan groeien als inclusieve, diverse beweging, en wil graag verder met haar werk. De kandidatencommissie ziet in Imane een wijze bestuurder met een rechte rug, die ook in de volle breedte van het bestuurswerk een waardevolle collega is in het partijbestuur.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *