Skip to content

admin

Amendement inzake toezicht op maximale publieke transparantie overbeloning bij verbonden partijen

Gehoord de discussie over het nieuwe beleidskader verbonden partijen, Constaterende dat; Amsterdam zich bij beleid bij verbonden partijen conformeert aan het Rijksbeleid voor belo- ning in de (semi) publieke sector en de wettelijke normering topinkomens (WNT); Onderdeel van het WNT… Read More »Amendement inzake toezicht op maximale publieke transparantie overbeloning bij verbonden partijen