Skip to content

Motie inzake de toegankelijkheid van het museum voor mensen met een laag inkomen

Gehoord de discussie over de investering voor aankoop van het voormalige rechtbankgebouw

Overwegende dat:

  • toegankelijkheid van kunst en cultuur van groot belang is voor de stad;
  • de gemeente verschillende instrumenten kent om toegankelijkheid van instellingen en plek- ken in de stad te vergroten, waaronder de stadspas.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • in overleg met de Hartwig Art Foundation het museum toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld via het instrument van de stadspas;
  • dit vast te leggen in de afspraken met de Hartwig Art Foundation.

Indieners I. Nadif & N.A. van Renssen (GroenLinks)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *