Skip to content

Sollicitatiebrief GroenLinks Amsterdam GR2018

Beste leden van de kandidatencommissie,

Geboren en getogen in Amsterdam heb ik onze stad de laatste decennia zien schitteren en uitgroeien tot een stad van formaat. Als kind van ouders die ooit vanuit Casablanca naar Amsterdam migreerden, heb ik echter ook voor uitdagingen gestaan. En daarmee is een parallel te trekken met de stad die ik gelukkig nu nog steeds, als moeder van twee kinderen en werkzaam in de zorg, bewonen mag.

Zo zie ik bijzonder veel mogelijkheden op het gebied van het verduurzamen van onze gemeenschap. En dat bedoel ik niet alleen op de meest voor de hand liggende manier; een onuitputtelijke lans breken voor en investeren in groene energie. Maar zo niet nog meer op het gebied van inclusiviteit. Ik behoor namelijk gelukkig tot een generatie voor wie een diverse leefomgeving een vanzelfsprekendheid is. Amsterdam is het in de eerste plaats aan zichzelf verplicht wederom te schitteren in diversiteit in de breedste zin van de definitie; jong en oud, financieel onafhankelijk en afhankelijk, hoog- en minder hoog opgeleid, werkend en niet werkend, inheems en migrant. Dit is iets waar de lokale overheid structureel en actief aan kan bijdragen.

Amsterdam heeft een landelijk voortrekkersrol op het gebied van sociaal-culturele progressiviteit. En dat is belangrijk, omdat Amsterdam alle ingrediënten in huis heeft om zowel op nationaal als internationaal niveau te excelleren. Vanuit dat oogpunt is het goed dat er een nieuwe generatie Amsterdammers een rol krijgt in de besluitvorming. Een generatie die gewend is om in een hyperdiverse omgeving te opereren en daar ook de meerwaarde van inziet, zonder dat daar een discussie aan vooraf hoeft te gaan. In mijn bescheiden analyse is onze stad op dit moment nog veel te veel opgedeeld langs etnische, nationale en inkomensafhankelijke kaders. Een ontwikkeling die zichzelf zal versterken als er niet op beleidsmatig niveau wordt ingegrepen.

Net als Amsterdam ben ik tegendraads. Waar een groot deel van Nederland rechts zegt, zeg ik links. Waar de ander minder zegt, zeg ik meer. Ik geloof namelijk dat uitdagingen zich altijd kunnen vertalen in kansen en dat is ook hoe ik naar onze stad en gemeenschap kijk. Ik weiger mee te gaan in de angst die er heerst voor verandering en verschillen. Dit is juist iets wat we moeten omarmen, en met alle ontwikkelingen binnen de politiek en samenleving zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om hier een stem aan te geven. Vanuit dit oogpunt geef ik met volle overtuiging gehoor aan de oproep tot kandidaatsstelling voor de nieuwe gemeenteraadsfractie van GroenLinks.

Met vriendelijke groet,

Imane Nadif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *