Skip to content

Motie inzake organiseer rondetafelgesprekken met de Amsterdamse markten

Constaterende dat:

  • verschillende marktondernemers hebben aangegeven dat de relatie tussen gemeente en markt verslechterd is;
  • het betrekken van diverse groepen marktondernemers bij het beleid dat voor markten wordt ontwikkeld, bijdraagt aan de kwaliteit dat beleid;
  • daarbij de relatie tussen marktondernemers en raad cruciaal is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Rondetafelgesprekken te organiseren voor marktondernemers om de behoeften aan en ideeën rondom beleid rondom markten te inventariseren;
  • Hierbij zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de ondernemers, het marktbureau en de raad uit te nodigen;
  • De uitkomsten van deze gesprekken mee te nemen in het beleid over markten in Amsterdam.

Indieners I. Nadif (GroenLinks), D.O.C. de Jager (D66), H.J.T. Biemond (PvdA), N.T. Bakker (SP), M. Taimounti (NIDA), A. Kiliç (DENK), T. Kuiper (CU), J.A. Veldhuyzen (BIJ1) & C. Martens (VVD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *