Skip to content

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (start met tien hangende tuinen aan ons vastgoed)

Constaterende dat:

  • uit onderzoek van de wethouder Gemeentelijk Vastgoed blijkt dat ongeveer 135 panden van de gemeente geschikt lijken voor gevelvergroening;
  • dit een vergroening zou zijn van naar schatting ruim 33.000 m2 aan geveloppervlak;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Voortvarend van start te gaan met het vergroenen van de eerste tien gevels van het gemeentelijk vastgoed en dit te bekostigen uit de duurzaamheidsmiddelen voor gemeentelijk vastgoed.

Ingediend door A.L. Bakker (PvdD), D.T. Boomsma (CDA), J.A. Veldhuyzen (BIJ1), A. Kiliç (DENK), T. Kuiper (CU), I. Nadif (GroenLinks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *