Skip to content

Motie een rookvrij Artis

Constaterende dat:
− Sigaretten minstens 400 giftige stoffen bevatten waarvan er 40
kankerverwekkend zijn;
− Roken je levensverwachting vermindert met 7 tot 8 jaar;
− Roken jaarlijks voor ongeveer 19.000 doden zorgt in Nederland en bijdraagt
− aan de dood van nog meer mensen, bijvoorbeeld meerokers.
Overwegende dat:
− Roken onwenselijk is in een omgeving waar veel kinderen zijn;
− Ouders die ervoor kiezen om hun kinderen te beschermen tegen roken en tegen
− de slechte voorbeelden daarvan, beter moeten worden gefaciliteerd;
− Roken op plekken waar veel kinderen komen in strijd is met het in maart 2016
vastgestelde Tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019 waarmee de Gemeente
Amsterdam tracht te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, en met het
beleid van de rijksoverheid om het aantal rokers onder kinderen terug te brengen
naar nul met de NIX18-campagne;
− Het terugdringen van roken een absolute prioriteit is;
− Met name op plekken waar veel kinderen zijn, zoals rond scholen, sportvelden,
speeltuinen, buitenzwembaden, openbaar vervoerhaltes en de ingangen van
openbare gebouwen er behoefte is aan rookvrije plekken;
− Het toenemende gebruik van tabak en softdrugs, van onder meer toeristen, veel
overlast veroorzaakt in Artis.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Als onderdeel van de resultaatafspraken tussen de gemeente en Artis op te nemen
dat er in Artis zo snel mogelijk een algeheel blow- en rookverbod wordt ingevoerd met
uitzondering van de daarvoor geschikt aangewezen plekken in Artis die uit het zicht
van kinderen worden geplaatst.

A.R. Hammelburg (D66)
I. Nadif (GroenLinks)
A. Kiliç (DENK)
D.G.M. Ceder (CU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *