Skip to content

Amendement inzake de bieb blijft

Ingediend tijdens de raad van 16 december 2020:


Constaterende dat:

 • De Begroting 2021 de subsidie aan de OBA structureel verlaagt met 1.5 miljoen
  vanaf 2023;
 • de OBA als gevolg hiervan aangeeft vier vestigingen te moeten sluiten.
  Overwegende dat:
 • De bibliotheek voor veel Amsterdammers dé plek is waar ze zich verder
  ontwikkelen op het gebied van taal, lezen, schrijven, kennis;
 • de raad de wens heeft uitgesproken dat er geen vestigingen van de OBA
  gesloten mogen worden;
 • een temporisering van de subsidieverlaging de OBA kan helpen met verdere
  ontwikkeling en transitie;
 • het college en de OBA hiervoor in gezamenlijk afspraken kunnen maken om tot
  een toekomstbestendige OBA te komen.
 • De geplande opening van OBA next is verschoven naar 2027, wat betekent dat
  de hiervoor gereserveerde exploitatiemiddelen in 2025 en 2026 nog niet nodig
  zijn.

Besluit:


De Begroting 2021 als volgt aan te passen:
– Op pagina 21 onder programma 4 de rijen met daarin ‘Verlagen subsidie OBA’,
(specifiek de kolommen 2023 en 2024) te schrappen;
– De bedoelde € 3 miljoen te dekken uit de vrijvallende exploitatiemiddelen OBA
Next voor de jaren 2025 en 2026 en gebruikt te maken van de reservering voor
de OBA Next binnen de reserve Zuidas om het verschil in tijd te overbruggen;
– Alle relevante bedragen en tabellen overeenkomstig aan te passen.

Ingediend door H.J.T. Biemond (PvdA), I. Nadif (GroenLinks), A.M. Bosman (D66), E.A. Flentge (SP), D.T. Boomsma (CDA) en J.A. Veldhuyzen (BIJ1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *