Skip to content

Amendement Verzetsmuseum

Bij de raadsvergadering van 16 en 17 december 2020 is de volgende motie ingediend:

 • Het Verzetsmuseum Amsterdam verregaande plannen heeft voor de inrichting
  van een nieuwe afdeling koloniale overheersing en verzet
 • Het Verzetsmuseum Amsterdam een kleine afdeling heeft over de Nederlandse
  Koloniën, maar deze afdeling te klein is om het verhaal compleet vertellen en ook
  te weinig ruimte herbergt voor groepsbezoek, voorzieningen voor mindervalide
 • Er naast ruimtegebrek in de huidige afdeling behoefte is aan permanente
  museale aandacht voor dit onderwerp.
 • Het Verzetsmuseum Amsterdam deze plannen kan realiseren mits de Gemeente
  Amsterdam eenmalig €300.000 bijdraagt.
 • Besluit
  – Vanuit programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed een eenmalige subsidie van
  € 300.000 aan het Verzetsmuseum Amsterdam te verstrekken voor de inrichting
  van een nieuwe afdeling koloniale overheersing en verzet in het verzetsmuseum
  Amsterdam.
  – Dit te dekken door op pagina 246 in programma 12 € 300.000 in mindering te
  brengen op de begrootte lasten voor de regeling maatschappelijk initiatief.
  – Alle andere tabellen en teksten in de begroting conform het bovenstaande aan te
  passen

De motie is ingediend door de leden Nadif (GroenLinks), Bosman (D66), Biemond (PvdA), N.T. Bakker (SP), Veldhuyzen (BIJ1) en Ceder (CU).

Met de stemmen voor van de fracties: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, PvdD, PvdO, CU, BIJ1, FvD.

Met de stemmen tegen van de fracties: DENK, Onafhankelijke Raadsfractie, CDA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *