Skip to content

Motie aanpak Coronacrisis (kunst- en cultuursector)

Constaterende dat:

 • De maatregelen het onmogelijk maken voor culturele instellingen, makers en
  ondersteunend personeel om voldoende inkomen te genereren;
 • De gemeente de financiële gevolgen hiervan voor de kunst- en
 • cultuurinstellingen in Amsterdam in beeld brengt, zowel gesubsidieerd als niet
  gesubsidieerd;
 • Op basis van de eerste gegevens 31 van de 176 instellingen aangeven dit jaar
  nog een liquiditeitsprobleem verwachten te krijgen;
 • Het Rijk heeft aangegeven 300 miljoen beschikbaar te stellen, waarbij er
  verwacht wordt dat de gemeentes hier ook aan moeten bijdragen;
  Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
 1. Rekening te houden met een eigen bijdrage van de gemeente om gebruik te
  kunnen maken van deze regeling, zodat instellingen in Amsterdam hier ook
  aanspraak op kunnen maken;
 2. Te onderzoeken hoe dit het beste gedaan kan worden en rekening te houden
  met kleine makers en ondersteunend personeel zodat zij ook gebruik kunnen
  maken van deze steun via de instellingen, door bijvoorbeeld voorwaarden
  hieraan te stellen die in lijn zijn met het Kunstenplan.

Ingediend door de leden Nadif (GroenLinks), Biemond (PvdA), Flentge (SP) en Van Dantzig (D66).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *