Skip to content

Motie actieprogramma Life Sciences Health Amsterdam 2019-2022 (genderdiversiteit en genetische diversiteit in het wetenschappelijk onderzoek

Constaterende dat:
− Vrouwen 50-70% meer kans op bijwerkingen hebben van medicijnen;
− 54% van de hartinfarcten van vrouwen niet wordt herkend;
− Gezondheidsonderzoek in veel gevallen uitsluitend gebruik maakt van mannelijke
proefpersonen;
− Doordat mannen de norm zijn in medisch onderzoek, dit bij vrouwen zorgt voor
late of verkeerde diagnose, hogere ziektelasten, verkeerde behandeling,
onnodige ziekte, oplopende zorgkosten en in het uiterste geval tot vermijdbare
sterfte;
− Wereldwijd vooral mensen met Europese voorouders mee doen aan genetisch
onderzoek;
− Gemiddeld 80 procent van een onderzoekspopulatie Europese voorouders heeft.
Slechts 2 procent van de deelnemers Afrikaanse voorouders heeft en maar
1 procent wortels in Zuid-Amerika heeft;
− Mensen met Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse voorouders nauwelijks van
genetisch onderzoek profiteren;
Overwegende dat;
− Amsterdam een Life Sciences & Health (LSH) Hub wil worden;
− Er nog meer bedrijven naar Amsterdam komen in de sectoren medische
− technologie, zorg, medicijnontwikkeling en e-health toepassingen.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 1. In gesprekken met bedrijven in de LSH-sector die overwegen om naar
  Amsterdam te verhuizen, maar ook de bedrijven die al in Amsterdam zitten, op te
  roepen in onderzoek rekening te houden met genderdiversiteit en genetische
  diversiteit;
 2. Bedrijven op te roepen om uitwisselen van onderzoeksgegevens tussen
  wetenschappers uit verschillende landen te stimuleren;
 3. In gesprekken met de Rijksoverheid/EZK te pleiten voor regelgeving om genderen genetische diversiteit binnen wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

Ingediend door de leden Nadif (GroenLinks) , Biemond (PvdA) en Kilic (DENK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *