Skip to content

Motie Amsterdam Circulair 2020-2025 (industrie)

Constaterende dat:

 • De Amsterdamse industrie een belangrijke rol spelen in de circulaire ambities van
  de gemeente Amsterdam;
 • De maakindustrie hierin een grote rol zal spelen.
  Overwegende dat:
 • ORAM op dit moment bij haar achterban inventariseert welke circulaire initiatieven
  en ambities er zijn, hoe leden elkaar zouden kunnen helpen en kennis kunnen
  delen en tegen welke belemmeringen zij aanlopen.
  Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
 1. Met de Amsterdamse industrie te gaan samenwerken en onderzoeken vanuit
  welke circulaire projecten opschaalbaarheid, kennisdeling en
  samenwerkingskansen liggen en in hoeverre hiervoor bijvoorbeeld
  onderzoeksuren en/of subsidies beschikbaar zijn;
 2. In kaart te brengen wat er qua stimulering, ruimte en wet- en regelgeving nodig is
  om deze stappen te kunnen maken.

Ingediend door de leden Nadif (GroenLinks), Timman (D66), Bakker (SP), Biemond (PvdA) en Torn (VVD).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *