Skip to content

Motie banen in de cultuursector

Constaterende dat:
– De COVID-maatregelen culturele instellingen confronteren met een
aanscherping in het aanbod en toegankelijkheid;
– Instellingen hierdoor nu al snijden in hun personele lasten, waardoor
Amsterdammers hun baan en zekerheid kwijtraken;
– De notitie ‘Samen sterker uit de crisis’ het college verzoekt om een banenplan
uit te werken.
Overwegende dat:
– De Amsterdamse cultuursector veel banen creëert en veel Amsterdammers
voor hun inkomen van deze sector afhankelijk zijn;
– Culturele instellingen die een positieve AFK beoordeling hebben gekregen
maar geen subsidie krijgen omdat het budget ontoereikend is in het bijzonder
hard worden getroffen door de coronamaatregelen;
– Banen die nu verdwijnen als gevolg van de COVID-maatregelen mogelijk nooit
meer terugkomen;
– Een levendige cultuursector van vitaal belang is voor een bruisende en
aantrekkelijke stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
De mogelijkheden te onderzoeken hoe de culturele sector kan profiteren van het
nog uit te werken banenplan dat is voorgesteld in de notitie ‘Samen sterker uit de
crisis’ waarmee het college aan de slag gaat.

Ingediend door de leden Biemond (PvdA) en Nadif (GroenLinks)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *