Skip to content

Motie Begroting 2021 (Fair Practice Code)

In de raadsvergadering van 16 en 17 december 2020 is deze motie ingediend:
Constaterende dat:
– Het college verwacht van culturele instellingen dat zij de Fair Practice Code
hanteren;
– Het op dit moment nog niet beleidsmatig is vastgelegd dat de gemeentelijke
organisatie zich zelf ook te allen tijde dient te houden aan de Fair Practice
Code;
– Platform BK aan de hand van de prijsvraag Tijdelijke Landmark Sluisbuurt heeft
aangetoond dat de gemeente in deze kwestie in strijd met de Fair Practice
Code heeft gehandeld.
Overwegende dat:
– Het wenselijk is om als gemeente het goede voorbeeld te geven als het gaat
om werkgeverschap.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In navolging van het advies van het Stadscuratorium opdracht te geven aan de
directie G&O om in samenwerking met K&C in lijn met de Fair Practice Code
richtlijnen te ontwikkelen om te komen tot een transparant proces van
opdrachtverlening ten aanzien van kunst in de openbare ruimte.

Ingediend door J. Veldhuyzen (BIJ1) en Nadif (GroenLinks)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *