Skip to content

Motie coronasteun voor niet-gesubsidieerde instellingen

Constaterende dat:
– Tijdens deze economische crisis, financiële steun cruciaal is voor het
voortbestaan van de huidige kunst- en cultuursector;
– De mogelijkheden voor financiële steun gebonden is aan het hebben van een
subsidierelatie met de gemeente.
– Culturele instellingen die een positieve AFK beoordeling hebben gekregen maar
geen subsidie krijgen omdat het budget ontoereikend is in het bijzonder hard
worden getroffen door de coronamaatregelen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 1. in overleg te treden met de provincie over het resterend budget in het noodfonds
  van de provincie voor culturele instellingen die in nood verkeren als gevolg van de
  coronamaatregelen;
 2. indien uit het resterend budget van dit noodfonds middelen beschikbaar komen
  voor Amsterdam, te onderzoeken of bij de verdeling hiervan ook gekeken kan
  worden naar de instellingen die een positief advies hebben gekregen van het AFK
  voor het Kunstenplan 2021-2024 maar geen subsidie en die daarom niet in
  aanmerking komen voor de gemeentelijke steunmaatregel.

Ingediend door de leden Nadif (GroenLinks), Biemond (PvdA), Boomsma (CDA), De Grave-Verkerk (VVD), Ceder (CU) en Bosman (D66).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *