Skip to content

Motie dierenwelzijn in de Hollandsche Manege (lobby om wetgeving voor paardenwelzijn bij het rijk)

Constaterende dat:
− Uit onderzoek van Dier&Recht blijkt dat dierenwelzijn op de Hollandsche Manege
na de invoering van zelfregulering in 2011 nog steeds onvoldoende is vanwege
het aanhoudend gebruik van stands en door gebrek aan weidegang;
− De dierenbescherming in 2011 een voorbeeld wetsvoorstel presenteerde in de
vorm van het Paardenbesluit, dat bijvoorbeeld in de Wet Dieren kan worden
vastgelegd en waarop kan worden gehandhaafd.

Overwegende dat:
− De wethouder Dierenwelzijn in de discussie aankaartte dat het onderzoek van
Dier&Recht doet afvragen of zelfregulering nog wel wenselijk is of dat er beter
richtlijnen moeten worden ingevoerd door het Rijk;
− Het onderzoek van Dier&Recht en de situatie op de Hollandsche Manege
aanleiding geven om bij het Rijk verandering te vragen.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Aan de hand van het onderzoek van Dier&Recht namens Amsterdam bij het Rijk aan
te dringen op wettelijke richtlijnen voor paardenwelzijn op maneges.

A.L. Bakker (PvdD)
A.C. de Heer (PvdA)
S.H. Simons (BIJ1)
W. van Soest (PvdO)
N. Yilmaz (DENK)
I. Nadif (GroenLinks)
D.G.M. Ceder (CU)
E. van der Burg (VVD)
Y. el Ksaihi (D66)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *