Skip to content

Motie het advies “Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute” van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (monitoring- en handhavingssysteem)

Bij de raadsvergadering van 20 juni 2019 is de volgende motie ingediend:

Constaterende dat:
− Schiphol in toenemende mate zorgt voor geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit en
een flinke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde;
− Er daarom in het coalitieakkoord is afgesproken dat de groei van Schiphol tot
2023 onwenselijk is en groei alleen mogelijk is als Schiphol plannen ontwikkelt en
investeert om de meest duurzame hub-luchthaven van Europa te worden en
zonder extra geluidshinder.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
− Te pleiten bij het Rijk voor een effectief monitoring- en handhavingssysteem dat
ook transparant en toegankelijk is voor omwonenden;
− Te pleiten bij het Rijk om afspraken te maken over uitzonderingen die
controleerbaar worden vastgelegd en dat er sancties kunnen worden opgelegd
aan luchtvaartmaatschappijen wanneer randvoorwaarden worden overschreden;
− Te pleiten bij het Rijk dat toezichthouders bij Schiphol beschikken over voldoende
sanctiemiddelen.

Ingediend door de leden Nadif (GroenLinks), N.T. Bakker (SP), Kat (D66), Boutkan (PvdA), Ceder (CU), Van Soest (PvdO), A.L. Bakker (PvdD) en Yilmaz (DENK).

Aangenomen met de stemmen van de Partij van de Ouderen, Forum voor Democratie, de VVD en het CDA tegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *