Skip to content

Motie integrale aanpak De Nieuwe Meervaart

Ingediend tijdens de raad van 16 december 2020:


Overwegende dat:

 • Het nieuw te bouwen theater De Nieuwe Meervaart een toevoeging is voor het
  culturele aanbod voor de stad Amsterdam en Nieuw-West in het bijzonder;
 • De raadsvoordracht betrekking heeft op een voorbereidingskrediet, zodat aan het
  definitief ontwerp kan worden gewerkt;
 • De besluitvorming over het uitvoeringskrediet en de dekking grondexploitatie nog
  moet plaatvinden;
 • In de ruimtelijke studie (bijlage 2 bij de raadsvoordracht) wordt geadviseerd te
  investeren in de opwaardering van de boulevard en in de afwaardering van de
  Meer en Vaart en de verbinding te maken tussen centrumgebied en plas.
 • Het de voorkeur verdient om gelijktijdig aan het realiseren van het theater de
  openbare ruimte aan te pakken en de ontwikkeling van het Centrum Nieuw-West
  vorm te geven;
 • Dat er sprake moet zijn van een verbinding tussen de locatie voor het theater aan
  of in de plas en het Centrum Nieuw-West.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 1. De ontwikkeling van het theater en Centrum Nieuw-West integraal te ontwikkelen;
  waarbij aandacht is voor opwaardering van de openbare ruimte en afwaardering
  van de verkeersader en de verbinding tussen centrumgebied en theater.
 2. De besluitvorming over het theater zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen en af te
  stemmen met de besluitvorming voor het investeringsbesluit 2 fase Osdorpplein –
  Centrum Nieuw-West;
 3. Dat het ontwerp van het theater, conform het advies uit de ruimtelijke studie, niet
  op zichzelf staat maar onderdeel is van de omgeving, van de gehele stedelijke
  zuidwest “kop” van de Sloterplas, daarbij is het van belang dat er aandacht is voor
  de stedenbouwkundige inpassing, waaronder de opwaardering van de openbare
  ruimte en afwaardering van de verkeersader en de verbinding tussen
  centrumgebied en theater.

Ingediend door N.A. van Renssen (GroenLinks), I. Nadif (Groenlinks, N.T. Bakker (SP), A.C. de Heer (PvdA) en A. Kiliç (DENK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *