Skip to content

Motie inzake Amsterdam Food Capital

Ingediend tijdens de raad van 16 december 2020:

Constaterende dat:


– MKB Amsterdam en KHN Amsterdam een plan hebben opgesteld om van
Amsterdam Food Capital te maken;
– Nederland een van de grootste producenten en exporteurs van voedsel ter wereld
is, maar slechts 3% op de Amsterdamse borden terecht komt;
– Amsterdam in haar voedselstrategie inzet op meer lokaal aanbod van voedsel uit
Amsterdam en de regio.

Overwegende dat:


– Amsterdam op het gebied van eetcultuur nog veel te winnen heeft ondanks een
gigantisch potentieel van lokale aanbieders in de regio en restaurateurs van
wereldfaam
– Amsterdam met 180 nationaliteiten een enorme diversiteit aan eetcultuur herbergt
die Amsterdam nog te weinig benut als unieke culturele en economische kracht
– Een verhoogde inzet op lokale producenten aansluit bij de circulaire
doelstellingen van Amsterdam.
Voorts overwegende dat:
– Amsterdam haar binding met de regio en binding met haar ondernemers versterkt
door het plan van MKB en KHN op te nemen in de programma’s ‘Amsterdam 750’
en ‘de economie van de toekomst’


Spreekt uit dat:


– Amsterdam Food Capital in de komende jaren en in 2025 in de beleidsplannen
van het college een prominente positie krijgt

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


– Met de initiatiefnemers MKB Amsterdam en KHN een plan op te stellen om
Amsterdam Food Capital te ontwikkelen, te versterken en als (inter)nationaal
begrip te vestigen;
– Dit in nauwe samenwerking te doen met de Metropoolregio Amsterdam;
– Samen met MKB en KHN hiertoe op zoek te gaan naar partners en cofinanciering;
– En zo nodig hiervoor in 2021 een aanvullende begroting aan de gemeenteraad
voor te leggen.

Ingediend door E.A. Flentge (SP), N.T. Bakker (SP), H. Kat (D66), C. Martens (VVD), H.J.T. Biemond (PvdA), I. Nadif (GroenLinks) en M. Taimounti (DENK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *