Skip to content

Motie inzake ‘Amsterdamse deelnemingen moeten transparant rapporteren over de beloning aan directie en bestuurders’

Constaterende dat:

 • Een klein aantal deelnemingen de keuze maakt om niet transparant te
  rapporteren over de beloning van de bestuurders (RvB en/of RvC);
 • Uit de informatie valt af te leiden dat de bestuurders van de Beurs van
  Berlage, Carré, Johan Cruijff Arena, Matrix Innovation Centre, SADC en
  Stadsgoed kiezen voor geheimhouding;
 • Door geheimhouding de gemeenteraad niet in staat is publiekelijk het
  debat te voeren over de hoogte en wenselijkheid van beloning bij
  desbetreffende deelnemingen;
 • Volledige inzage in beloning van bestuurders bij publieke bedrijven een belangrijk principe is voor transparant bestuur;
 • Enkele van deze deelnemingen gebruiken maken van steunmaatregelen van de overheid en verantwoording over beloning van de bestuurders niet meer dan fair is;
 • Het merendeel van de Amsterdamse deelnemingen wél transparant is over de beloning.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


Er bij deze deelnemingen op aan te dringen volledig transparant te
rapporteren over de hoogte van de directie/bestuurders beloningen.
Hierover in gesprek te gaan met de bestuurders c.q. andere
aandeelhouders en te rapporteren in het jaarverslag deelnemingen over
2021.


Ingediend door D.F. Boutkan (PvdA), I. Nadif (GroenLinks), D.G.M. Ceder (CU), K.M. Kreuger (FvD), C. Martens (VVD) en A.R. Hammelburg (D66).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *