Skip to content

Motie inzake bloembakken rondom afvalcontainers

Constaterende dat:
− Er in veel plekken in Amsterdam afval ligt rondom ondergrondse afvalcontainers;
− De hotspot-aanpak voor een verbetering heeft gezorgd, maar er nog altijd
tientallen plekken in Amsterdam zijn die er onverzorgd uitzien;
− In Rotterdam het plaatsen van kunstgras en bloemen rond de containers zorgde
voor een afname van 85% van het rondslingerende afval;
− In de Pijp heeft een bewonersgroep dit initiatief al overgenomen, volgens
betrokkenen ook erg succesvol


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
De verschillende experimenten rondom het verfraaien van afvalcontainers om
overlast tegen te gaan, te evalueren en te onderzoeken of en hoe een opschaling
mogelijk is, en hierover voor de Voorjaarsnota 2019 te rapporteren aan de raad.

I.Nadif (GroenLinks)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *