Skip to content

Motie inzake de lijst met hotelinitiatieven.

Overwegende dat:
− de lijst van hotels die recht op een vergunning hebben niet meer past in het
restrictieve overnachtingsbeleid;
− de rechten die ontwikkelaars ontlenen aan deze lijst veel te ruim zijn en dat het
college zelf stelt dat vermelding op de lijst geen economisch-juridisch recht geeft;
− er momenteel veel te veel hotelkamers bijgebouwd worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
De lijst met hotelinitiatieven door te lopen en, indien geen voortgang is geboekt in de
ontwikkeling, projecten van de lijst af te halen.

N.T. Bakker (SP)
D.F. Boutkan (PvdA)
J.F.W. van Lammeren (PvdD)
W. van Soest (PvdO)
I. Nadif (GroenLinks)
S.H. Simons (BIJ1)
M. Taimounti (DENK)
D.G.M. Ceder (CU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *