Skip to content

Motie inzake het Economisch herstel- en investeringsplan (het vormen van BIZ-en in alle stadsdelen)

Gehoord de discussie over Economisch herstel- en investeringsplan en bijbehorende raadsbrief.

Overwegende dat:

  • het belangrijk is dat ondernemers in een gebied zich moeten kunnen organiseren;
  • er veel gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid in stadsdelen zoals Centrum en Zuid;
  • er bij andere stadsdelen ook de behoefte is om deze mogelijkheid tot hun beschikking te hebben.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Het vormen van bedrijfsinvesteringszones te stimuleren in alle stadsdelen in Amsterdam.

Indieners I. Nadif (GroenLinks), H.J.T. Biemond (PvdA), N.T. Bakker (SP), H. Kat (D66), C. Martens (VVD), D.G.M. Ceder (CU), J.A. Veldhuyzen (BIJ1), S.Y. Khan (DENK) & D.T. Boomsma (CDA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *