Skip to content

Motie inzake tegemoetkoming markt- en staanplaatshouders

Ingediend tijdens de raad van 16 december 2020:


Constaterende dat:

 • Coronamaatregelen in ieder geval begin 2021 verregaande negatieve
  gevolgen zullen hebben voor de markten;
  Overwegende dat:
 • Ondernemende marktplaatshouders in deze periode zwaar getroffen zullen
  worden.
  Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 1. Na te gaan hoe markt- en staanplaatshouders kunnen worden
  tegemoetgekomen;
 2. Hierbij rekening te houden met door de coronamaatregelen veroorzaakte
  terugval in inkomsten.

Ingediend door H. Kat (D66), H.J.T. Biemond (PvdA) en I. Nadif (GroenLinks).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *