Skip to content

Motie inzake versterken kwetsbare wijken in de regio ism Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)-NHN

Constaterende dat

  • 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke organisaties een oproep hebben gedaan om de door de coronacrisis steeds groter wordende kloof te dichten;
  • Deze crisis de bestaande problemen in voornamelijk kwetsbare wijken heeft vergroot;
  • Maatschappelijke en/of lokale ondernemers een grote rol spelen in het herstel van deze
    wijken;
  • De ROM MRA-NHN een regionale organisatie is voor het aanjagen van investeringen in
    duurzame economische ontwikkelingen en hierin kan ondersteunen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Bij de eerste voorgangsrapportage van de ROM MRA-NHN inzichtelijk te maken in hoeverre investeringsbijdragen ook terecht zijn gekomen bij ondernemers die gevestigd zijn in ontwikkelbuurten.
Indiener I. Nadif (GroenLinks)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *