Skip to content

Motie principebesluit tot verkoop AEB (afvalcontracten)

Ingediend tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2020.


Overwegende dat:

  • Amsterdam voornemens is de deelneming AEB in een competitief verkoopproces
    te verkopen.
  • Bij dit proces de afvalcontracten niet verlengd worden na 2022.
  • Dit mogelijkheden biedt om criteria toe te voegen aan de nieuwe afvalcontracten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
De raad te informeren over de mogelijkheden om criteria toe te voegen aan de
afvalcontracten, en dit mee te nemen in dit proces.

Ingediend door de leden Nadif (GroenLinks) en N.T. Bakker (SP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *