Skip to content

Motie reguliere kap van 1796 bomen

Bij de raadsvergadering van 19 december 2019 is de volgende motie ingediend:

Overwegende dat
− bomen ecologische waarde hebben, belangrijk zijn voor de biodiversiteit, de
insectenpopulatie en leefbaarheid voor bewoners en dieren;
− bomen in Amsterdam vaak moeite hebben met groeien tot grote monumentale
bomen vanwege slechte groeiomstandigheden;
− elke gekapte boom in staand beleid moet worden herplant;
− het college in haar brief aangeeft le werken aan een preciezer vervangingsplan.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. Bij de uitwerking van het precieze vervangingsplan waar mogelijk optimale
    groeiomstandigheden te creëren, zodat een nieuw geplante boom kan uitgroeien
    tot een grote monumentale boom;
  2. In kaart te brengen op hoeveel plekken dat dan kan gebeuren;
  3. Aan de raad te rapporteren wat er nodig zou zijn om dit aantal plekken te
    verhogen.

Ingediend door de leden Nadif (GroenLinks), De Heer (PvdA), Rooderkerk (D66) en Flentge (SP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *