Skip to content

Motie strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 (rioolwater)

Constaterende dat:

 • Fosfaat een essentiële grondstof is voor de voedselvoorziening in de wereld, en
  dat de voorraad eindig is en naar verwachting ergens tussen 2035 en 2050
  uitgeput raakt;
 • Struviet-technologie maar een derde van de fosfaat uit rioolslib terugwint, en dat
  andere technologieën bestaan en in ontwikkeling zijn die een veel groter aandeel
  fosfaat kunnen terugwinnen.
  Overwegende dat:
 • Er hierbij voor de allergrootste vuilwaterstroom van Amsterdam, het rioolslib, geen
  strategie of actielijn benoemd is ten aanzien van nutriënten (anders dan voor
  energie);
 • Rioolslib zelfs nog meer nutriënten bevat dan het GFT van Amsterdam;
  Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
  In aanvulling op de acties in de strategie circulair in overleg te treden met Waternet
  over hoe een nog groter deel van de nutriënten uit afvalwater kan worden
  teruggewonnen.

Ingediend door de leden Nadif (GroenLinks), Groen (GroenLinks), Biemond (PvdA), Timman (D66) en N.T. Bakker (SP).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *