Skip to content

Motie toekomst van Schiphol

Overwegende dat:
− Amsterdam een belangrijke speler is in het nationale luchtvaartdebat;
− Het kabinet momenteel werkt aan een luchtvaartnota voor de periode 2020-2050;
− Het kabinet zich, bij monde van minister Van Nieuwenhuizen, op het standpunt
stelt dat Schiphol met 40.000 vliegbewegingen mag groeien;
− De groei van Schiphol in deze gelegitimeerd wordt door te wijzen op het belang
van de hubfunctie het belang van Schiphol als banen motor voor de economie;
− Het Manshanden-onderzoek aantoont dat Schiphol geen banenmotor is voor de
economie en dat de werkgelegenheidseffecten in de regio bij eventuele groei zeer
beperkt zijn;
− Deze bevinding ondersteunt wordt door onderzoeken uitgevoerd in opdracht van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zoals het Decisio onderzoek en
het SEO-onderzoek, dat ook deze richting uitwijst.
De raad spreekt uit:
Dat groei van Schiphol niet automatisch leidt tot meer werkgelegenheid. Wanneer het
aantal vliegbewegingen groeit, is het effect op de werkgelegenheid in de Metropool
Regio Amsterdam beperkt.

Deze motie was verworpen door stemmen tegen van Partij van de Ouderen, D66, VVD, Forum voor Democratie en CDA.

Ingediend door N.T. Bakker (SP), Nadif (GroenLinks), Van Lammeren (PvdD) en Simons (BIJ1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *