Skip to content

Motie van de leden Nadif en El Ksaihi inzake de Begroting 2019: Vergroenen rondom windmolens

In de raadsvergadering van 8 november 2018 is deze motie ingediend:


Constaterende dat:


− Er 39 windmolens staan in Amsterdam, voornamelijk in het Westelijk
Havengebied;
− De grond onder de windmolen net gebruikt mag worden voor andere doeleinden;
Overwegende dat:
− Biodiversiteit in Amsterdam toeneemt, maar er altijd ruimte is voor verbetering;
− Bijen en insecten goed gedijen bij verschillende soorten bloemen en planten;
− De grond onder en rondom windmolens uitermate geschikt is voor diverse
beplanting.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. In gesprek met het Havenbedrijf te treden om de biodiversiteit rondom de
    windmolens te bevorderen met verschillende soorten bloemen en planten;
  2. Op overige plekken te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om grond rondom
    windmolens te beplanten met bloemen en planten, om zo de biodiversiteit in
    Amsterdam te bevorderen.

Ingediend door I. Nadif (GroenLinks) en Y. el Ksaihi (D66)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *