Skip to content

Schriftelijke vragen (commerciële) sportactiviteiten in kinderspeeltuinen

De fractie van GroenLinks ontvangt signalen van overlast door commerciële
sportgroepjes zoals bootcamps die gebruik maken van speelruimte voor kinderen in
parken. De openbare ruimte staat op dit soort plekken onder druk, zeker in de drukke
zomermaanden. Ook Het Parool berichtte er onlangs over. Vooral in het Vondelpark
lijkt de overlast het meest merkbaar. Hier worden bij het kinderbadje erg veel
bootcamps georganiseerd.

 1. Is het college bekend met het probleem van (commerciële) sportgroepjes zoals
  bootcamps die gebruik maken van speelruimte voor kinderen in parken?
 2. Klopt het dat op sommige momenten de speelruimte en ruimte rondom het
  kinderbadje in het Vondelpark dusdanig veel wordt gebruikt door (commerciële)
  sportgroepjes, dat er geen ruimte meer is voor kinderen om te spelen?
 3. Hoeveel klachten hierover heeft het college in 2019 tot nu toe ontvangen? En in
  2018?
 4. Wat zijn de mogelijkheden om (commerciële) sportgroepjes te verbieden in
  speeltuinen en plekken in de openbare ruimte die bedoeld zijn voor kinderen?
 5. Indien er geen formeel verbod mogelijk is, is het college dan bereid om andere
  maatregelen te treffen om de overlast te beperken? Bijvoorbeeld door bordjes te
  plaatsen die commerciële sportactiviteiten ontmoedigen, met teksten zoals: “Deze
  ruimte is bedoeld voor kinderen. Houd daar a.u.b. rekening mee!”
 6. Wat voor mogelijkheden ziet het college om sportinitiatieven in de openbare
  ruimte te faciliteren, zodat zij geen gebruik hoeven te maken van speelruimte die
  bedoeld is voor kinderen?

Ingediend door de leden De Jong en Nadif van GroenLinks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *