Skip to content

Schriftelijke vragen dierenvoedselbanken

In Amsterdam zijn 12 voedselbankuitgiftepunten en zijn er 1200 huishoudens/3000
personen die gebruik moeten maken van de voedselbank. Amsterdammers die het
financieel zwaar hebben, zijn soms (tijdelijk) ook niet in staat om in het onderhoud
van hun huisdier te voorzien. Daarom zijn er de afgelopen jaren verschillende
dierenvoedselbanken opgericht in Nederland. Inmiddels zijn er ruim 30
dierenvoedselbanken in Nederland, en 11 reguliere voedselbanken die ook in voedsel
voor dieren voorzien. Mensen die recht hebben op ondersteuning van de reguliere
voedselbank, kunnen ook aanspraak maken op ondersteuning van
de dierenvoedselbank.
In Amsterdam is er een Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) dierenvoedselbank
in Amsterdam Nieuw-West (tijdelijk ondergebracht in Hoofddorp in verband met een
verbouwing). In het verleden was er ook een initiatief in Amsterdam Noord.
De reistijd naar Amsterdam Nieuw-West/Hoofddorp kan voor mensen een
belemmering zijn om de dierenvoedselbank te bezoeken. Het uitbreiden van
bestaande voedselbanken met een aanbod voor dieren, zou een oplossing kunnen
zijn.
Gezien het vorenstaande hebben de leden Nadif, Flentge, De Heer en Rooderkerk,
respectievelijk namens de fracties van GroenLinks, SP, PvdA en D66, op grond van
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende
schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

 1. Klopt het dat er op het moment één dierenvoedselbank is in Amsterdam die
  tijdelijk wordt ondergebracht in Hoofddorp?
 2. Hoeveel mensen maken gebruik van deze dierenvoedselbank?
 3. Is het bestaan van de dierenvoedselbank voldoende bekend onder de
  Amsterdammers die dit nodig hebben?
 4. Eerder was een privaat initiatief voor een dierenvoedselbank in Amsterdam
  Noord. Deze lijkt nu te zijn gesloten. Heeft het college signalen ontvangen,
  bijvoorbeeld bij reguliere voedselbanken, dat er nog wel een behoefte is aan een
  dierenvoedselbank in andere delen van de stad?
 5. Hoe kijkt het college aan tegen het toevoegen van dierenvoedsel aan het
  assortiment van de voedselbank?
 6. Indien positief, is het college bereid dit voorstel te bespreken met de Voedselbank
  Amsterdam?
 7. Is het college bereid te onderzoeken welke maatregelen er nog meer genomen
  kunnen worden om minima met huisdieren ondersteund kunnen worden,
  bijvoorbeeld met dierbenodigdheden?

Ingediend door de leden Nadif, Flentge, De Heer en Rooderkerk,
respectievelijk namens de fracties van GroenLinks, SP, PvdA en D66.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *