Skip to content

Schriftelijke vragen evenementen op het Museumplein

In september vindt een aantal evenementen plaats op het Museumplein die veel
gevolgen hebben voor het Museumplein zelf en de drukte in de omgeving. Terwijl de
druk op de openbare ruimte al erg groot is in Amsterdam, lijkt het erop dat het
Museumplein twee keer bezet wordt door grote evenementen, waarbij ofwel dieren
gebruikt worden als vermaak (Polo Amsterdam), ofwel het evenement volledig is
afgesloten voor inwoners van Amsterdam (Fashionweek).

 1. Is het college op de hoogte van het evenement Polo Amsterdam op het
  Museumplein, dat gepland staat van 28 september tot en met 30 september
  2018?
 2. Is het college het met de indieners eens dat het ongewenst is dat dieren gebruikt
  worden bij een evenement puur als vermaak, en waarbij de toch al kwetsbare
  grasmat van het Museumplein meteen na de vakantie weer wordt vertrapt? Wat
  zijn de mogelijkheden om het evenement tegen te houden?
 3. Welke instrumenten heeft het college om evenementen waarbij dieren worden
  gebruikt voor vermaak te verminderen of te verbieden in Amsterdam? Is het
  college bereid deze instrumenten zoveel mogelijk in te zetten zodat het
  dierenwelzijn centraal staat?
 4. Klopt het dat tijdens het Polo-evenement vier parkeerplaatsen rondom het festival
  zijn ingetekend voor commerciële activiteiten? Wat vindt het college ervan dat er
  openbare ruimte in een ontzettend druk gebied van Amsterdam wordt geclaimd
  voor commerciële doeleinden?
 5. Is het college er van op de hoogte dat de organisatie achter de Fashionweek
  begin september een besloten evenement wil organiseren op het Museumplein?
 6. Is het college het met de indieners eens dat een besloten, commercieel
  evenement niet thuishoort op het Museumplein en dat het Museumplein van álle
  Amsterdammers is?
 7. Voldoen de bovengenoemde evenementen aan het locatieprofiel? Wat betekent
  dat voor de vergunningverlening? Is het college het met indieners eens dat het
  niet volgens de geest is van het evenementenbeleid om evenementen die niet in
  een locatieprofiel passen evengoed toe te staan via een omgevingsvergunning?
 8. Is het college het met de indieners eens dat evenementen als deze de drukte
  alleen laat toenemen op een locatie als het Museumplein en het de
  toegankelijkheid van dit gebied verslechtert?

Ingediend door leden N.T. Bakker van de SP en I. Nadif van GroenLinks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *