Skip to content

Schriftelijke vragen het gebruik van verboden desinfectiemiddelen op Schiphol

Het Parool publiceert 3 mei een artikel, “Verboden schoonmaakmiddelen gebruikt in vliegtuigen”, waarin staat dat er op Schiphol desinfectiemiddelen worden gebruikt die gevaarlijk kunnen zijn
voor werknemers. Er zijn signalen dat werknemers pas bij het verschijnen van dit artikel op de
hoogte waren dat zij werkten met deze middelen. Deze middelen zijn bij verkeerd gebruik gevaarlijk voor de gezondheid, en alsnog is er gevraagd om een tijdelijke ontheffing voor het gebruik van
deze desinfectiemiddelen. Al eerder hebben de fracties GroenLinks en PvdA zorgen geuit over veiligheid en gezondheid van Schiphol medewerkers en dit is het zoveelste signaal dat het niet goed
is gesteld met de arbeidsomstandigheden van de Schiphol medewerkers. De Schiphol Group heeft
hierin een speciale verantwoordelijkheid. FNV Schoonmaak en de werknemers zijn niet betrokken
geweest bij het besluit om deze middelen te gebruiken bij werkzaamheden. De fracties van GroenLinks en PvdA maken zich zorgen over de gezondheid en het welzijn van deze werknemers en stellen daarom de volgende vragen aan het college.

1. Is het college op de hoogte van het artikel “Verboden schoonmaakmiddelen gebruikt in vliegtuigen” van Het Parool van 3 mei¹?
2. In de CAO afspraken voor de schoonmaaksector zijn hierover afspraken gemaakt. Maar de praktijk laat duidelijk zien dat dit niet het geval is. Kan het college in gesprek gaan met Schiphol
Group en FNV Schoonmaak om alsnog de veiligheid van deze werknemers te beschermen?
3. Zijn de werknemers en FNV Schoonmaak betrokken geweest als belanghebbende bij de aanvraag van de tijdelijke ontheffing?
4. Waren de werknemers op de hoogte van de risico’s van deze middelen bij structureel gebruik?
5. Is het college het met de fracties van GroenLinks en PvdA eens dat Schiphol Group met 8 afhandelingsbedrijven, 4 schoonmaakbedrijven en 5 beveiligingsbedrijven een veel hoger concurrentieniveau heeft dan andere Europese luchthavens, en dat dit een negatieve impact heeft op de
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden?
6. In het artikel wordt ook verwezen naar het feit dat dit een probleem is binnen de zorg en de farmaceutische industrie, volgens FNV Schoonmaak. Is dit iets wat bekend is bij de gemeente, en
kan de gemeente in gesprek gaan met de vakbond en zorgorganisaties om te kijken hoe de gezondheid en het welzijn van werknemers wordt geborgd en hoe de gemeente hierbij kan ondersteunen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *