Skip to content

Schriftelijke vragen inzake hondenshows

In augustus 2018 vinden de World Dog Show en Benelux Winner Show plaats in
Amsterdam. In 2018 worden er meer dan 20.000 honden verwacht uit
60 verschillende landen. Tijdens deze show vertonen de honden geen natuurlijk
gedrag. Daarbij zijn dit soort hondenshows evenementen waar het doorfokken van
honden wordt gepromoot. Het doorfokken van honden heeft een schadelijk effect op
deze dieren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de kortsnuitige honden waar 36 erfelijke
aandoeningen zoals ademhalingsproblemen en allergieën voorkomen. De fractie van
GroenLinks hoopt dat het college dit in overweging neemt.
Gezien het vorenstaande heeft het lid Nadif, namens de fractie van GroenLinks,
op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam,
de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders
gesteld:

 1. Is het college op de hoogte dat er twee hondenshows met 20.000 honden worden
  georganiseerd van 8 tot 12 augustus 2018 in Amsterdam?
 2. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat het onwenselijk is dat
  evenementen waar doorgefokte dieren worden tentoongesteld op een
  dieronvriendelijke manier plaatsvinden in Amsterdam?
 3. Is het organiseren van dit soort evenementen in lijn met de Agenda Dieren 2015-
  2018? Zo nee, waarom is er dan een vergunning verleend?
 4. In hoeverre heeft de organisatie rekening gehouden met het welzijn van de
  dieren, zoals bijvoorbeeld genoeg uitlaatmogelijkheden?
 5. Vinden er vergelijkbare evenementen plaats in de toekomst en is het college van
  plan dit soort evenementen te verminderen ofwel te verbieden?
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6573104/2#search=%22Nadif%22

Media:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *