Skip to content

Schriftelijke vragen kinderopvang

In verschillende steden worden er coworking ruimtes opgezet met een kinderopvang. Zo maakt het ouderschap deel uit van de werkomgeving en heeft dit minder effect op hun professionele carrière. Een voorbeeld hiervan is Tadah, de eerste coworking ruimte met kinderopvang in Zwitserland, op- gezet door vier werkende ouders.

Vooral in de stad is het soms extra ingewikkeld om te zorgen voor goede, betaalbare kinderopvang. Dit creëert een belangrijk obstakel op de weg naar de arbeidsmarkt voor ouders. Helaas zien we dat ouderschap het werkpatroon van vrouwen nog steeds het hardste raakt: vrouwen onderbreken hun carrière of gaan over op deeltijd na het krijgen van kinderen, veel meer dan mannen.¹ Met oog op de genderscan uitgevoerd in juni 2019, kan het ontwikkelen van kinderopvang op de werkplaats een goede manier zijn om ervoor te zorgen dat ouderschap geen excuus meer vormt voor ongelijkheid op de werkvloer en de arbeidsmarkt. Hierin was één van de conclusies van de genderscan duidelijk: “Daarnaast zijn er nauwelijks maatregelen en instrumenten die de belemmeringen in het combine- ren van werk met huishouden/zorg wegnemen, wat waarschijnlijk vaker vrouwen treft. Maak daarom kinderopvang bij participatie- en re-integratieinstrumenten toegankelijker en bij voorkeur gratis.”²

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van GroenLinks, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met het initiatief van coworking ruimtes met kinderopvang?
  2. Bestaat een dergelijk initiatief in Amsterdam?
  3. Deelt het college de mening dat een dergelijke werkomgeving een obstakel naar de arbeids- markt voor ouders kan verlagen?
  4. Wat kunnen volgens het college de voordelen zijn van een dergelijk initiatief in Amsterdam?
  5. Wat zijn de mogelijkheden om dergelijke ruimtes met kinderopvang (gedeeltelijk) te ondersteunen?
  6. Welke mogelijkheden ziet het college om met een dergelijk initiatief als gemeentelijke organisatie en werkgever zelf het goede voorbeeld te geven?
  7. Op welke manier ziet het college mogelijkheden om gemeentelijke partners en het bedrijfsleven aan te moedigen vergelijkbare initiatieven te nemen?

1 https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp-Werkende-ouders
2 https://atria.nl/nieuws-publicaties/beeldvorming-stereotypering/genderscan-re-integratie-participatiebeleid-amsterdam/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *