Skip to content

Kansengelijkheid

Motie inzake versterken kwetsbare wijken in de regio ism Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)-NHN

Constaterende dat 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke organisaties een oproep hebben gedaan om de door de coronacrisis steeds groter wordende kloof te dichten; Deze crisis de bestaande problemen in voornamelijk kwetsbare wijken heeft vergroot; Maatschappelijke en/of lokale ondernemers een grote… Read More »Motie inzake versterken kwetsbare wijken in de regio ism Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)-NHN

Motie actieprogramma Life Sciences Health Amsterdam 2019-2022 (genderdiversiteit en genetische diversiteit in het wetenschappelijk onderzoek

Constaterende dat:− Vrouwen 50-70% meer kans op bijwerkingen hebben van medicijnen;− 54% van de hartinfarcten van vrouwen niet wordt herkend;− Gezondheidsonderzoek in veel gevallen uitsluitend gebruik maakt van mannelijkeproefpersonen;− Doordat mannen de norm zijn in medisch onderzoek, dit bij vrouwen… Read More »Motie actieprogramma Life Sciences Health Amsterdam 2019-2022 (genderdiversiteit en genetische diversiteit in het wetenschappelijk onderzoek