Skip to content

Economische Zaken

Amendement inzake toezicht op maximale publieke transparantie overbeloning bij verbonden partijen

Gehoord de discussie over het nieuwe beleidskader verbonden partijen, Constaterende dat; Amsterdam zich bij beleid bij verbonden partijen conformeert aan het Rijksbeleid voor belo- ning in de (semi) publieke sector en de wettelijke normering topinkomens (WNT); Onderdeel van het WNT… Read More »Amendement inzake toezicht op maximale publieke transparantie overbeloning bij verbonden partijen

Motie inzake versterken kwetsbare wijken in de regio ism Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)-NHN

Constaterende dat 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke organisaties een oproep hebben gedaan om de door de coronacrisis steeds groter wordende kloof te dichten; Deze crisis de bestaande problemen in voornamelijk kwetsbare wijken heeft vergroot; Maatschappelijke en/of lokale ondernemers een grote… Read More »Motie inzake versterken kwetsbare wijken in de regio ism Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)-NHN

Schriftelijke vragen mogelijkheden om de regeling herstel historische winkelpuien opnieuw beschikbaar te maken

In de vorige bestuursperiode hebben de toenmalige VVD-raadsleden Van der Ree, Ruigrok en Toonk het initiatiefvoorstel ‘Amsterdam in de etalage’ ingediend. Hierin werd voorgesteld te in- ventariseren welke historische winkelpuien en gevelreclames – al dan niet verborgen – gereno- veerd… Read More »Schriftelijke vragen mogelijkheden om de regeling herstel historische winkelpuien opnieuw beschikbaar te maken

Motie inzake het Economisch herstel- en investeringsplan (het vormen van BIZ-en in alle stadsdelen)

Gehoord de discussie over Economisch herstel- en investeringsplan en bijbehorende raadsbrief. Overwegende dat: het belangrijk is dat ondernemers in een gebied zich moeten kunnen organiseren; er veel gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid in stadsdelen zoals Centrum en Zuid; er… Read More »Motie inzake het Economisch herstel- en investeringsplan (het vormen van BIZ-en in alle stadsdelen)

Motie inzake ‘Amsterdamse deelnemingen moeten transparant rapporteren over de beloning aan directie en bestuurders’

Constaterende dat: Een klein aantal deelnemingen de keuze maakt om niet transparant terapporteren over de beloning van de bestuurders (RvB en/of RvC); Uit de informatie valt af te leiden dat de bestuurders van de Beurs vanBerlage, Carré, Johan Cruijff Arena,… Read More »Motie inzake ‘Amsterdamse deelnemingen moeten transparant rapporteren over de beloning aan directie en bestuurders’

Motie inzake duurzaam en snel internationaal treinvervoer voor Amsterdamse congresbezoekers

Constaterende dat: Amsterdam via het Amsterdam Convention Bureau inzet op deontwikkeling van Amsterdam als congresstad; De stad daarbij weliswaar een aantrekkelijke propositie heeft als‘treinstad’, maar het aanbod nog suboptimaal is; De connectiviteit van de regio excellent is, waarbij het spoor… Read More »Motie inzake duurzaam en snel internationaal treinvervoer voor Amsterdamse congresbezoekers