Skip to content

Duurzaamheid

Motie van de leden Nadif en El Ksaihi inzake de Begroting 2019: Vergroenen rondom windmolens

In de raadsvergadering van 8 november 2018 is deze motie ingediend: Constaterende dat: − Er 39 windmolens staan in Amsterdam, voornamelijk in het WestelijkHavengebied;− De grond onder de windmolen net gebruikt mag worden voor andere doeleinden;Overwegende dat:− Biodiversiteit in Amsterdam… Read More »Motie van de leden Nadif en El Ksaihi inzake de Begroting 2019: Vergroenen rondom windmolens